O nama

DATA-BAK d.o.o se bavi proizvodnjom poboljšivača i gotovih koncentrat – smjesa za pekarsku industriju, a na tržištu je prisutna od 1994.

HACCP sustav uveden je i certificiran 2003 godine. Na taj se način povečala briga o kvaliteti i sigurnosti proizvoda u svim fazama razvoja, proizvodnje i distribucije. Sustav omogućava prepoznavanje svih kritičnih točaka u svakom koraku prizvodnog procesa, te provjeru i nadzor kako bi se opasnosti za zdravstvenu sigurnost svele na najmanju moguću mjeru.

Naša strategija je kontinuirani razvoj novih proizvoda baziranih na domaćim sirovinama, povezujući pri tome nova istraživanja i tehnološka dostignuća.

Pekarski dodaci i koncentrati iz naše proizvodnje rezultat su vlastitog inovativnog rada na obradi žitarica tehnologijom preželatinizacije, tostiranja, prženja i mikrobiološkoj fermentaciji pomoću odabranih sojeva kvasaca i bakterija.

Našim partnerima pekarima nudimo različite tradicionalne i originalne proizvode, dobivene korištenjem prirodnih sirovina visoke kvalitete.

Primjenom naših proizvoda u pekarama zadovoljavaju se svi zahtjevi kupaca, a u suradnji s pekarom kreiramo jedinstven i prepoznatljiv asortiman gotovih pekarskih proizvoda.

Prezentacije proizvoda na terenu te organiziranje promocija i degustacija u prostorijama klijenata, aktivnosti su kojima nastojimo približiti svoje ideje i u svakom trenutku odgovoriti na potrebe naših kupaca.

Naša ponuda obuhvaća:

  • pekarske dodatke
  • pekarske koncentrate
  • poboljšivače
  • prirodna kisela tijesta, specijalno fermentirana pomoću kvasaca i bakterija za bolju aromu i kvalitetu gotovih proizvoda