Projekti i natječaji

Modernizacija i povećanje kapaciteta proizvodnje UPS uređajem

 

Projekt je financiran uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem natječaja „E-Impuls“.

Ulaganje predviđeno ovim projektom odnosi se na unaprjeđenje proizvodnje UPS uređajem s baterijskim ormarom kako bi se optimizirao proizvodni proces i uklonio problem prestanka opskrbe električne energije i pripadajući troškovi

Cilj projekta je osnažiti razvoj i konkurentnost hrvatskog MSP-a u sektoru proizvodnje dodataka za pekarsku proizvodnju i jačanje proizvodnog kapaciteta Tvrtke

Ukupna vrijednost projekta: 227.127,50 HRK

EU sufinanciranje projekta: 116.289,28 HRK

Razdoblje provedbe: 05.07.2017. do 05.05.2018.

Kontakt osoba: Goran Kolarić, Tel: +385 1 339 8402

 


Europska i globalna internacionalizacija poslovanja Data-Bak d.o.o.

 

Projekt Europska i globalna internacionalizacija poslovanja Data-Bak d.o.o. ima za cilj prilagoditi i optimizirati proizvod zahtjevima kupaca te povećati konkurentnost Društva na europskoj i globalnoj razini.
Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su djelatnici Društva, trenutni i budući korisnici usluga Društva i šira zajednica unutar koje Društvo posluje.


Naziv projekta: Europska i globalna internacionalizacija poslovanja Data-Bak d.o.o.; KK.03.2.1.07.0028

Naziv korisnika: Data-Bak d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 970.078,80 HRK

EU sufinanciranje projekta: 447.979,58 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 30.6.2017. – 30.10.2019.

 


 

www.strukturnifondovi.hr

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.