HAMAG-BICRO

Hamag Bicro

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

U 2014 godini HAMAG-BICRO je financirao kupnju dva mlina za mljevenje žitarica. Time je omogućeno podizanje kvalitete gotovih proizvoda i mogućnost izrade posebnih koncentrata od integralnih žitarica.