HACCP

HACCP je skraćenica izvedena od početnih slova službenog naziva sustava na engleskom jeziku: Hazard Analysis and Critical Control Point.


Prevedeno na hrvatski: Analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka.

Od 1. siječnja 2009. godine svi subjekti koji posluju s prehrambenim proizvodima - bilo proizvodnjom, obradom, pripremom, transportom ili prodajom istih - su zakonski obvezni provoditi HACCP sustav (propisano Zakonom o hrani, NN 46/07).

U praksi, to znači da se za svaki radni proces u kojem se proizvodi, obrađuje, priprema, transportira, prodaje ili poslužuje hrana definiraju potencijalno rizične situacije te se dalje određuju načini kontrole u smislu dobre proizvođačke i higijenske prakse tako da se, u konačnici, primjenom pravila definiranih HACCP elaboratom osigura zdravstvena ispravnost hrane. To su kontrolne mjere.

Osim kontrolnih mjera, HACCP elaborat sadrži i popravne radnje - korektivne mjere, koje je potrebno provesti u situacijama kada se u radnom procesu prekorače kritične granice.

Za sve navedene mjere se pišu upute, vodi zapisnik i vrši verifikacija provedbe HACCP sustava.