Politika kvalitete i sigurnosti hrane

Temeljno usmjerenje DATA-BAKA d.o.o. je proizvodnja visokokvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda temeljenih na dobroj proizvođačkoj praksi i načelima upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane.

Proizvodnja u našem proizvodnom pogonu kontrolira se u svakom koraku što znači da se velika pozornost polaže prema dobavljačima uz neprekidnu kontrolu ulaznih sirovina, pračenju proizvodnje te distribuciji naših proizvoda.

Cjelokupni postavljeni sustav sigurnosti proizvoda i kvalitete, koji se kontinuirano poboljšava, ostvaren je uz pomoć kvalitetnih i stručnih osoba.

Informiranje potrošaća o hrani važan je segment kojemu nastojimo posvetiti dosta pozornosti kako bi potrošać dobio jasnu i ispravnu informaciju odnosno imao dostupne podatke koji povezuju prehranu i zdravlje te omogućuju izbor hrane koji odgovara prehrambenim potrebama.

Odlučni smo u neprekidnom poboljšanju sustava kvalitete i sigurnosti hrane kroz primjenu i održavanju svih potrebnih aktivnosti a u skladu s načelima HACCP-a.